BIBLIOTEKA MIEJSKA W SŁOMNIKACH

IDENTITY       
Zakres prac: Identyfikacja wizualna, logo, księga znaku, wizytówki, teczka, papier firmowy, materiały promocyjne
Fields of creation: Visual identity, logo, brand book, folders, letterheads, promotional materials, cards

LIBRARY_Słomniki_logo
LIBRARY_Słomniki_logo_1

LIBRARY_Słomniki_logo_2

LIBRARY_Słomniki_logo_3

LIBRARY_Słomniki_logo_4

LIBRARY_Słomniki_logo_5

LIBRARY_Słomniki_logo_6

LIBRARY_Słomniki_logo_7

LIBRARY_Słomniki_logo_8

LIBRARY_Słomniki_logo_9

LIBRARY_Słomniki_logo_10

LIBRARY_Słomniki_logo_11