IRENA NOWAKOWSKA

IDENTITY       
Zakres prac: Identyfikacja wizualna, logo, wizytówki, ulotki, plakat, roll-up, materiały promocyjne
Fields of creation: Visual identity, logo, cards, flyers, posters, roll-up, promotional materials

IRENA_NOWAKOWSKA_logo

IRENA_NOWAKOWSKA_branding

IRENA_NOWAKOWSKA_branding3

IRENA_NOWAKOWSKA_cards2

IRENA_NOWAKOWSKA_cards

IRENA_NOWAKOWSKA_branding4

IRENA_NOWAKOWSKA_leaflets

IRENA_NOWAKOWSKA_branding5

IRENA_NOWAKOWSKA_bag