PLAKATY

POSTERS       
Zakres prac: Plakaty, ilustracje (Ale Cyrk – edycja 2013, 2014, 2015; Drzewo i Ja – film, Pogrzebiny – film, Interfejs – spektakl)
Fields of creation: Posters, illustrations

POSTER_ALE_CYRK_2013 POSTER_ALE_CYRK_2015 POSTER_DRZEWOiJA_FILM
POGRZEBINY_poster
POSTER_INTERFEJS_PROG_performance