PRÓG

IDENTITY       
Zakres prac: Identyfikacja wizualna, logo, wizytówki, papier firmowy, materiały promocyjne
Fields of creation: Visual identity, logo, cards, letterheads, promotional materials

prog_theater_logo

prog_theater_logotypes

prog_theater_brand4

prog_theater_brand3

prog_theater_brand

prog_theater_brand2

Rubber Stamp MockUp