PROJEKTY STUDENCKIE

STUDENT PROJECTS
Zakres prac: Projekty studenckie wykonane podczas zajęć z projektowania graficznego, projektowania grafiki internetowej oraz grafiki edytorskiej
Fields of creation: Students projects designed during the course of graphics design, web graphics design and editorial design

STUDENT_PROJECTS_1
STUDENT_PROJECTS_2
STUDENT_PROJECTS_3a
STUDENT_PROJECTS_4
STUDENT_PROJECTS_5
STUDENT_PROJECTS_6
STUDENT_PROJECTS_7
STUDENT_PROJECTS_8rozkładówka_PRSTUDENCKI