RAMSAR

APP DESIGN  
Zakres prac: Projekt graficzny menu aplikacji zewnętrznej dla Konwencji Ramsarskiej
Fields of creation: Menu application design for Ramsar Convention on Wetlands

RAMSAR_app_1 RAMSAR_app_2 RAMSAR_app_3 RAMSAR_app_4